12 mei 2018

Oude Kerk Delft, 14 tot 15 uur.

Delen uit het Oratorium Elias van Felix Mendelssohn Bartoldy.

23 november 2018

Koningkerk Voorburg, 20 uur.

Felix Mendelssohn Bartoldy: Oratorium Elias.

Projectleden zijn welkom! Nadere gegevens vindt u hier.